Infos

D’Messingkäfer mache jetzt Ferie bis am 2. August. Ab em 8. August sin mir wieder im Guggekäller am Probe.
Am 10. August spiele d’Käfer denn am Glaibasler-Ochsefescht.